Cursos NACE

CURSOS NACE 2017 LIMA -PERU

Mes Fecha Curso NACE Instructores
  Febrero    25 al 27  Coating Inspector Program -CIP Nivel 3

Peer Review 

Brochure CIP Nivel 3 Peer Review

Abril  22 al 27 Coating Inspector Program -CIP Nivel 1

Brochure CIP Nivel 1

Junio 
Julio
Agosto 19 al 24 Coating Inspector Program -CIP Nivel 2